Racun za uplate

Godišnju članarinu možete uplatiti na sledeći broj računa:

250-1490000505060-79

Primalac:
SK Pancevo
Masarikova 1a
Pančevo

Uplatnica za placanje clanarine kluba
uplatnica

 

Racun saveza za uplate pri pravljenju novih ili obnovu legitimacija i sve ostale uplate prema savezu.

150-1857482-51

Izrada nove legitimacije: 200 din

Overa legitimacije: 100 din